Οδηγίες σύνδεσης στο ενσύρματο δίκτυο (Windows 10)

 

Πηγαίνετε <έναρξη>, <σύστημα των Windows>, <Πίνακας ελέγχου>.

Πατήστε <Προβολή κατάστασης δικτύου και εργασιών>.

Στο παράθυρο που θα εμφανίσει πατήστε πάνω στη επιλογή <Ethernet>.

Στο κάτω μέρος του καινούριου παραθύρου πατήστε στο κουμπί <Ιδιότητες>.

 

 

Πατήστε πάνω στο <Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4(TCP/IPv4)> και μετά πατήστε <Ιδιότητες>.

Στο παράθυρο Γενικά συμπληρώστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις που σας έχουν δωθεί από το Τμήμα Τ.Τ.Δ. Υπάρχουν δύο επιλογές.

Η πρώτη επιλογή είναι να αποδοθεί αυτόματη διεύθυνση IP.

Η δεύτερη επίλογή είναι να αποδοθεί συγκεκριμένη IP, όπου και θα πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία: <Διεύθυνση IP> (IP Address), <Μάσκα υποδικτύου> (Subnet Mask), <Προεπιλεγμένη πύλη> (Default Gateway) και <Διακομιστές DNS> (DNS servers).

Μόλις τα συμπληρώσετε πατήστε <ΟΚ>.

(Παράδειγμα)