Μεταφορά της ιστοσελίδας του ΚΕΔΔ σε καινούργιο λογισμικό

 

Μεταφέρουμε την ιστοσελίδα του ΚΕΔΔ σε καινούργιο λογισμικό.


27 Ιανουαρίου 2010: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά και τέθηκε σε λειτουργία το καινούργιο site.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης