Μεταφορά ηλεκτρονικών μαθημάτων

 

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα θα πρέπει να μεταφερθούν στην νέα υποδομή ασύγχρονης διδασκαλίας (http://eclass2.teicrete.gr) που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη υποδομή (http://eclass.teicrete.gr) τον Σεπτέμβριο 2010.

Παρακαλείται το Εκπαιδευτικό Προσωπικό να μεριμνήσει για αυτή την μεταφορά μέχρι την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου 2010. Δυστυχώς, η μεταφορά των μαθημάτων στην νέα έκδοση δεν γίνεται αυτόματα. Αυτό διότι ότι οι κωδικοί των χρηστών (διδάσκοντες/φοιτητές) είναι διαφορετικοί στο νέο σύστημα, καθώς η πιστοποίηση της πρόσβασης θα γίνεται πλέον από την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΤΕΙ Κρήτης.

Επίσης, όσα ηλεκτρονικά μαθήματα πρόκειται να δημιουργηθούν αυτό το εξάμηνο (Εαρινό 2010) καλό θα ήταν ν' αναπτυχθούν στην νέα υποδομή (λογισμικό Open eClass).

Πληροφορίες για τις υποδομές ασύγχρονης διδασκαλίας στο ΤΕΙ Κρήτης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο δικτυακό τόπο της τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης