Οδηγίες έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Εξυπηρετητών

Για να γίνει η έκδοση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού για εξυπηρετητές θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα Certificate Request (CSR).

Στη συνέχεια θα πρέπει να μας στείλετε το αρχείο αυτό με e-mail στην διεύθυνση helpdesk [at] nmc.hmu.gr ώστε να προχωρήσουμε στην έκδοση του πιστοποιητικού. Στο e-mail θα πρέπει να δηλώσετε την χρήση του πιστοποιητικού όπως και πιθανά εναλλακτικά ονόματα που θα χρειαστείτε.

Οδηγίες για την δημιουργία του Certificate Request μπορείτε να βρείτε εδώ.