Οδηγίες έκδοσης Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Πληκτρολογούμε στον browser την διεύθυνση

https://cert-manager.com/customer/GRNET/smime

Στην αρχική σελίδα επιλέγουμε το Hellenic Mediterranean University.

Στη συνέχεια οδηγούμαστε στη σελίδα Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών του ΕΛΜΕΠΑ.

Εισάγουμε τα προσωπικά μας στοιχεία (E-mail/password) και πατάμε στο κουμπί "Sign In".

Κατόπιν, επιστρέφουμε αυτόματα στην σελίδα της Sectigo για να ξεκινήσει η διαδικασία του "Certificate Enrollment".

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γράφουμε κάτι στο "Access code" και επιλέγουμε στο "Account" το Hellenic Mediterranean University.

Επιλέγουμε Next.


Στο επόμενο menu προσδιορίζουμε το είδος του Certificate Profile που επιθυμούμε και κάνουμε Submit.

Τέλος, συμπληρώνουμε έναν κωδικό της επιλογής μας στα πεδία "PKCS#12 Password" για την προστασία του πιστοποιητικού και πατάμε το κουμπί Download.

 

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι τυπου Β (class B) και η κύρια χρήση του ειναι η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό μπορούμε να το κάνουμε import πχ στο Mozilla Thunderbird, με την χρήση του κωδικού που επιλέξαμε στο "PKCS#12 Password". Τα πιστοποιητικά αυτής τη κατηγορίας δεν προτείνονται για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων καθώς δεν θεωρούνται έγκυρα πιστοποιητικά για αυτή την χρήση.