Αποκατάσταση οπτικής ίνας στο Αιολικό πάρκο

 

Αποκαταστάθηκε η οπτική ίνα που συνδέει το Αιολικό πάρκο και τις εστίες με το δίκτυο του ΤΕΙ.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης