Πρακτική Άσκηση στο Κ.Ε.Δ.Δ (Δεκέμβριος 2011)

 

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές που θέλουν να πραγματοποιήσουνε την εξάμηνη πρακτική άσκηση ότι υπάρχει μία θέση για στο Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Κρήτης.

Τηλ: 2810-379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης