Αναβλήθηκε - Αναβάθμιση OpenEclass

 

Αναβλήθηκε για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στις εξετάσεις των εργαστηρίων.

Την Πέμπτη 19/01/2012 στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης OpenEclass

Η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή για περίπου 1 ώρα κατά την διάρκεια της αναβάθμισης.

Μετά την αναβάθμιση, κατά την είσοδο σας στην υπηρεσία, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την E-mail διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει στην πλατφόρμα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία επικοινωνήστε με τους διαχειριστές στην διεύθυνση eclass@teicrete.gr

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Λίστα αλλαγών - βελτιώσεων Open eClass 2.5

********************************************************************

 • Δημιουργία δύο νέων ρόλων διαχειριστών. Προστέθηκε ο ρόλος βοηθού διαχειριστή (διαχείριση χρηστών και μαθημάτων) και ο ρόλος διαχειριστή χρηστών.
 • Δημιουργία νέου ρόλου βοηθού εκπαιδευτή μαθήματος.
 • Δυνατότητα απεγγραφής από τα ενημερωτικά μηνύματα (emails) που λαμβάνει ένας χρήστης από ένα ή περισσότερα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένος.
 • Δυνατότητα επιβεβαίωσης του email λογαριασμού των χρηστών κατά την εγγραφή τους.
 • Δυνατότητα ορισμού του χρόνου υποβολής των εργασιών με ακρίβεια ώρας.
 • Διορθώσεις σφαλμάτων στα υποσυστήματα "Εργασίες" και "Ασκήσεις".
 • Προσθήκη δυνατότητας δημιουργίας ασκήσεων με τυχαία σειρά ερωτήσεων.
 • Αναβάθμιση του υποσυστήματος "Βίντεο" σε "Πολυμέσα" και υποστήριξη νέων τύπων αρχείων βίντεο, ήχου και εικόνας. Τα πολυμεσικά αρχεία και οι σύνδεσμοι εμφανίζονται σε αναδυόμενο ξεχωριστό παράθυρο στο browser του χρήστη.
 • Πρόσθετες κεντρικές ρυθμίσεις (config): επιλογή διεύθυνσης αποστολέα ενημερωτικών μηνυμάτων, επιβεβαίωση email, κλπ 
 • Προσθήκη αυτόματης ανακατεύθυνσης μετά τη σύνδεση σε σελίδες που απαιτούν πιστοποίηση χρήστη.
 • Βελτίωση των μηνυμάτων βοήθειας. (help)
 • Προσθήκη υποστήριξης Γερμανικής γλώσσας.
 • Προσθήκη νέου θέματος. (ocean theme)

 

Ημερομηνία Ανάρτησης