10. Εγκαταστάσεις του ΤΤΔ

 

Το ΤΤΔ στεγάζεται στα εργαστήρια του Τομέα μαθημάτων Επιστήμης Υπολογιστών και επιπλέον διαχειρίζεται χώρους σε όλα τα κτίρια του Ιδρύματος, στους οποίους στεγάζεται ο παθητικός (καλωδίωση χαλκού και οπτικών ινών) και ενεργός εξοπλισμός του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου του ΕΛΜΕΠΑ.