Οδηγίες για τη χρήση Πιστοποιητικού Ασφαλείας

Αρχικά κατεβάζετε το πιστοποιητικό ασφαλείας του ΤΕΙ Κρήτης σε κάποια από τις εναλλακτικές μορφές κωδικοποίησης του από τα παρακάτω link. (DER / PEM / CRT)

 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε «Άνοιγμα»/«Open».

 

 

Επιλέξτε «Εγκατάσταση Πιστοποιητικού»/«Install Certificate».

 

 

Πατήστε «Επόμενο»/«Next» και μετά «Τοποθέτηση όλων των πιστοποιητικών στον παρακάτω χώρο αποθήκευσης»/«Place all certificates in the following store».

Στο πεδίο «Χώρος αποθήκευσης πιστοποιητικών»/ «Certificate store» επιλέξτε «Αναζήτηση»/«Browse» «Αξιόπιστες κεντρικές αρχές έκδοσης πιστοποιητικών»/«Trusted Root Certification Authorities» και πατήστε «Επόμενο»/«Next».

 

 

Επιλέξτε «Τέλος»/«End» και στο παράθυρο ασφαλείας επιλέξτε «Ναι».

 

 

Πατήστε «ΟΚ».

 

 

Το πιστοποιητικό έχει εγκατασταθεί.