Τι είναι το LDAP

 

Το LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) είναι ένα σύνολο από πρωτόκολλα για την προσπέλαση ή/και αλλαγή πληροφοριών καταλόγου (υπηρεσία καταλόγου - directory services).

Σε έναν LDAP κατάλογο είναι δυνατόν να υπάρχουν εγγραφές με πληροφορίες για άτομα, για οργανωτικές μονάδες και γενικότερα για οτιδήποτε πόρους (servers, εκτυπωτές κλπ.)

Βασίζεται στο πρωτόκολλο X.500, αλλά είναι απλούστερο. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP. Χρησιμοποιείται για την εύρεση οργανισμών, ατόμων και άλλων πόρων όπως αρχεία ή συσκευές.