Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΤΤΔ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) είναι ένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα με εγκαταστάσεις κατανεμημένες σε όλη την Κρήτη. Για τη βέλτιστη λειτουργία του Ιδρύματος είναι απαραίτητη η αδιάλειπτη λειτουργία ποικίλων υπηρεσιών τηλεματικής, η δικτυακή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΤΤΔ) του Ιδρύματος προσφέρει στην Ακαδημαϊκή του Κοινότητα την ανάπτυξη, την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου δεδομένων & φωνής, όλες σχεδόν τις «παραδοσιακές» δικτυακές υπηρεσίες (DNS, Web, E-mail κ.α.) και αρκετές αναβαθμισμένες υπηρεσίες (τηλεκπαίδευσης, multicast, IPv6 κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΤΤΔ μπορείτε να βρείτε εδώ.