5. Πρόσβαση σε κεντρικές υπηρεσίες (Τ.Τ.Δ και ΕΔΕΤ)

 

Για την ώρα μόνο το Τ.Τ.Δ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ προσφέρει υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος. Η πρόσβαση γίνεται με το "όνομα χρήστη" (HMUid) και το συνθηματικό κωδικό (password) κάθε χρήστη. Το "όνομα χρήστη" είναι η πλήρης διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε χρήστη: username@xxxx.hmu.gr, όπου xxxx είναι edu για τους σπουδαστές και (συνήθως) staff για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Ο ίδιος τρόπος πρόσβασης ισχύει για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΕΔΕΤ και αφορούν σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. 

Παραδείγματα HMUid:

  • username@hmu.gr (εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό)
  • username@cs.hmu.gr (προσωπικό του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών)
  • tp1234@edu.hmu.gr (φοιτητής)

Προσοχή: Δεν χρησιμοποιούνται τα: xxxx.teiher.gr, stef.xxxxx.gr, sdo.xxxx.gr, steg.xxxx.gr, seyp.xxxx.gr και admin.xxxx.gr